Lakomství

Svítí dny ve třpytu zlata,
noci jak ve stříbře plynou.
A tu bolí vlastní ztráta,
samoty stín nad krajinou.

Podivný, bez meče, kuše,
jezdec za nářku proroků,
táhne krajem na ropuše
a měšcem mincí u boku.

Ref//

Kdosi v kapsách cosi skrývá,
vzhlédnout k Bohu by ses bál, (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
a co skrývá maska tvář?
nač by osud lidem lhal? (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
Proč je touha podmanivá?
Na co ses to ptal? (recitativ - šepot)

Láska peněz v noci studí,
snad měl by ses o ně bát (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
svědomí musí být lhář.
musíš naučit se lhát (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
Proč mě letní noci budí?
Přestaň se už ptát! (vnitřní hlas = recitativ - šepot)

Recitativ//

Svítí dny ve třpytu zlata,
noci jak ve stříbře plynou.
A tu bolí vlastní ztráta,
dýka v žebrech čí je vinou?.

Trnem v oku soucit bývá
knížeti, synu Lakoty,
zloba, mamon, odpudivá
mu často skromnost nahoty.

Chrámy moci, síla vlastnit,
držet, nedat ani špetkou.
Srdce kámen, city zazdít,
v dlani pýchu, hrdost vetchou.

Ref//

Kdosi v kapsách cosi skrývá,
vzhlédnout k Bohu by ses bál, (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
a co skrývá maska tvář?
nač by osud lidem lhal? (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
Proč je touha podmanivá?
Na co ses to ptal? (vnitřní hlas = recitativ - šepot)

Láska peněz v noci studí,
snad měl by ses o ně bát (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
svědomí musí být lhář.
musíš naučit se lhát (vnitřní hlas = recitativ - šepot)
Proč mě letní noci budí?
Přestaň se už ptát! (vnitřní hlas = recitativ - šepot)

Design by ZhengDesign.com.